Werkwijze

Kenmerkend voor de manier van werken is het visualiseren van het probleem. Samen met u kijken naar de situatie en proberen het geschetste beeld te analyseren. Ik maak als het ware een foto en kijk samen met u wat daar op te zien is. Het verbaast u misschien dat de weergave dan anders is dan de verwachting.

  • Wat heeft Mirror nodig om toegevoegde waarde te leveren?
  • In de kennismaking merken u en ik of er een ‘klik’ is
  • Een duidelijke opdrachtformulering met helderheid over resultaat, inzet en kosten betekent de start van het traject.
  • Basis voor reflectie en feedback is respect en vertrouwen. Zonder die basis kunnen u en ik niet werken.
  • Passie voor het vak heeft mij gebracht waar ik ben. Door mij te verplaatsen in uw situatie, uw organisatie en uw markt, sluit ik aan bij uw passie.

 
Helderheid staat voorop: na een verkennend gesprek start ik met een vooronderzoek om de “vraag achter de vraag” te achterhalen. Ik kies voor deze aanpak om te voorkomen dat symptoombestrijding het doel wordt. Snelle oplossingen zijn soms geboden maar dan zijn het vaak partiële verbeteringen. Het is essentieel dat de echte dieperliggende oorzaken van hardnekkige patronen in de organisatie worden aangepakt.

Na deze onderzoeksfase ontvangt u van mij een plan van aanpak dat we samen afstemmen. Hierbij bespreken wij ook de boogde inzet van uw kant en die van mij en de te verwachten kosten.

Watertuin 64, 3772 VA Barneveld T:06 14641113