Diensten

Vanuit theorie en praktijk bied ik ondersteuning bij uw organisatievraagstukken. Dit kan door middel van:

 

Begeleiding van verandertrajecten

Veranderingen voltrekken zich razendsnel in de samenleving. Om snel te kunnen schakelen moeten organisaties gewend zijn om de ontwikkeling van hun visie en strategie in deze context te plaatsen. In welke mate is het topmanagement en de brede managementlaag gewend om “naar buiten te kijken” en de consequenties en uitdagingen te vertalen naar interne maatregelen. organisatieveranderingsprocessen gericht op de vergroting van vitaliteit en productiviteit van de organisatie door specifiek te werken aan de ongeschreven regels in de organisatie. Veranderinitiatieven falen vaak doordat te weinig rekening wordt gehouden met de ongeschreven regels en de bijbehorende effecten (negatief en positief) en teveel alleen gestuurd wordt op het ‘topje van de ijsberg’: de structuren en systemen. Ik kijk zowel boven als onder water en ben daardoor effectiever.

Workshops

Veelal bedoeld om de kwaliteit en effectiviteit van het huidige team-functioneren onder de loep te nemen. Feedback geven en ontvangen, onderzoeken van groepsnormen, herkennen van onderliggende patronen. Vaak ook gecombineerd met een reflectie, een moment van rust en bezinning op de inhoudelijke vraagstukken waarvoor het team zich gesteld ziet. Uitmondend in krachtige vervolgafspraken waarin de uitvoering van actieplannen geborgd is. Aan de andere kant kan een workshop ook ingericht worden als een ontspannen moment om elkaar te leren kennen in een stimulerende omgeving.

Coaching

De cultuur, het klimaat, de medewerkerbetrokkenheid, het veranderingsvermogen zijn indicatoren die iets zeggen over de vitaliteit van de organisatie. Het meten en weten is één; het bespreken van de informatie met alle betrokkenen en een verbeteringsproces op gang brengen is de volgende stap. Sommige vraagstukken lenen zich meer voor individuele coaching dan voor training.

Interim Management

Als er na het vertrek of tijdens langdurige afwezigheid van een manager nog geen goede opvolger is gevonden, ben ik graag bereid deze positie in te vullen en de dagelijkse aansturing te verzorgen. Daarnaast bied ik managementondersteuning bij de invoering van nieuwe werkprocessen, bijvoorbeeld in een organisatie die in korte tijd sterk gegroeid is. In beide gevallen besteed ik aandacht aan de lopende zaken èn aan de koers op de lange termijn.

Evenementorganisatie

Ik neem u graag het werk uithanden dat de organisatie van een evenement/event met zich mee brengt. U bepaalt het doel en de doelgroep en samen bepalen we een thema. Waarna de organisatie en het verloop van het evenement door mij wordt vormgegeven en begeleid.

Het uitvoeren van de diensten kan vanuit verschillende rollen plaatsvinden. Bij de opdrachtformulering bepalen wij in welke rol u mijn toegevoegde waarde ziet.

 

Rollen:

  • expert/adviseur: het leveren van kennis en vaardigheden. Ik beheers niet alleen de modellen en ander instrumentarium voor verandermanagement, maar heb ook veel ervaring in de begeleiding en ondersteuning van veranderingsprocessen.
  • procesbegeleider: structureren van complexe processen, het scheiden van de inhoud en het proces, adviseren en / of ontwikkelen van geschikte aanpak
  • projectleider: begeleiden, bewaken en implementeren van verandertrajecten.
  • interim-manager: het tijdelijk overnemen van verantwoordelijkheden.
  • adviseur/coach: analyseren van de intermenselijke processen (organisatiecultuur) en ondersteunen van management en/ of medewerkers waar nodig.
  • regisseur/ceremoniemeester: uit handen nemen van de praktische voorbereidende en uitvoeringsgerichte organisatietaken die bij een evenement komen kijken. Hierbij kunt u de organisatie volledig uit handen geven. U kunt er ook voor kiezen om de regiefunctie aan mij over te laten en het programma zelf te organiseren.
Watertuin 64, 3772 VA Barneveld T:06 14641113